De onstuitbare atomisatie van nieuws en media

'Unbundling' was één van eerste de 'buzzwords' die het disruptieve karakter van het internet karakteriseerden. Een muziekliefhebber kocht geen album meer, maar laadde gewoon die tracks af die hem of haar interesseerden. Hetzelfde voor nieuwsmedia. Google en Google news waren er verantwoordelijk voor dat surfers rechtstreeks op een artikel belanden en niet via de thuispagina / voorpagina van de website.

Die 'atomisatie' lijkt een nieuwe versnelling gevonden te hebben. De Financial Times beschrijft in 'Friends, not editors shape internet habits' hoe sociale netwerken als facebook en twitter steeds meer het nieuwsmenu van lezers bepalen, en daarmee redacteuren buitenspel zetten.

Daarmee wordt ook één van de belangrijkse motieven om media te gebruiken (sociale integratie) op zijn kop gezet : vroeger moest je media volgen om straks mee te kunnen praten en in interactie met anderen te gaan. Een artikel in krant of tijdschrift was een 'ervaringsgoed', je wist pas na het (al was het maar ten dele) lezen van een stuk of het interessant of relevant was, je wist pas veel later of je deze kennis in een gesprek kon gebruiken.

Vandaag worden de rollen omgekeerd : er is eerst de interactie en die bepaalt mee welke media je gaat consumeren. De 'sociale winst' voor de eindconsument blijft dezelfde, voor de media bouwer is dit wel een wereld van verschil en nog maar eens een indicatie dat de lat steeds hoger komt te liggen en de waarde van je merk als paraplu boven je aanbod ook niet zaligmakend is.

Overigens hoeft het hier met die atomisatie niet op te houden. Blogger Martin Belham stelt voor om artikels niet langer als één tekst te schrijven, maar al van bij het concept op te splitsen in eenheden (wie, wat, waar, wat, wanneer ...) die verder gefilterd en gemixt kunnen worden om de meest relevante ervaring voor nieuwsconsumtenten te genereren. Iets waar voorstellen voor microformats voor nieuws voorzichtig een begin mee maken. Fijn voor de aggregatoren, fijn voor de eindgebruiker, maar helaas ook weinig soelaas voor het zakenmodel voor mediabedrijven.

Google News Tips voor uitgevers

Het team achter Google News plaatste vorige week deze video online met tips hoe uitgevers beter kunnen scoren in de zoekgigants nieuws aggregator. Een aantal onderwerpen zijn heel erg basic, maar naar het einde toe vallen er voor media bouwers wel een aantal interessante tips te rapen :

 • Gebruik grote foto's (niet doorklikbaar) en zo dicht mogelijk bij de titel. Zorg niet alleen voor een ALT tag, maar ook voor een CAPTION.
 • Artikels: plaats zeker datum tussen titel en body tekst, en splits de body tekst niet op. Titels blijven belangrijk
 • Keywords in de titel zijn prima, maar zorg ook voor een cijfercode van minstens 3 getallen. Hier speelt de wet van de remmende voorsprong : nieuwssites hadden vroeger vaak een structuur genre ".../article?id=123..." en blijkbaar is de Google news robot daar nog steeds op ingesteld.

Dieptemetaforen en mediagebruik

Tijdens de vakantie heb ik o.m. Marketing Metaforia gelezen. Harvard professor Gerard Zaltman beschrijft hierin 7 dieptemetaforen waarop je je communicatie over producten en diensten kan enten, in de hoop effectiever te communiceren. Hoewel het boek vooral stilstaat bij marktonderzoekstechnieken (o.a. ZMET), staan er gelukkig ook een hoop praktische tips en voorbeelden in.

Zo worden op pagina 124 “kranten” (Zaltman realiseerde eerder een onderzoeksproject voor de Pittsburg Post-Gazette) opgevoerd als illustratie van de dieptemetaforen “verbinding” en “controle”. Niet meteen veel nieuws (LEES OOK: uses and gratifications), maar het helpt het plaatje kloppend te houden. (hoewel we ook hier de wereld niet stilstaat: de onstuitbare atomisatie van nieuws en media)

De dieptemetafoor “verbinding” en dagbladen

Verbinding met zichzelf:

 • Door het lezen van opiniestukken kan iemand eigen opvattingen en identiteit ofwel in vraag stellen, ofwel versterken. Het opnemen van informatie schoolt lezers en geeft hun meer zelfvertrouwen bij belangrijke levensbeslissingen
Verbinding met anderen
 • Partners en hele gezinnen lezen samen de krant en wisselen ideeën uit, de krant brengt gezinsgesprekken op gang die de band versterken, wat de krant een stukje gezinslid maakt.
 • De krant als middel om verbindingen met anderen aan te gaan, gaat verder dan alleen de directe familie. Voorzien van nieuwe kennis voelen lezers zich zelfverzekerder als ze aan gesprekken met anderen deelnemen, in het café, tijdens etentjes, op het werk of in andere sociale situaties.
 • Door bewust te worden van wat er zich in de omgeving afspeelt, krijgen lezers het gevoel dat ze erbij horen: wij wonen hier en ik wil graag weten wat er speelt in de stad, dus als we willen profiteren van bepaalde evenementen, dan dat, of we kunnen die informatie gebruiken om onze reizen te plannen, “we staan in verbinding”. Doordat mensen meer gevoel hebben voor waar ze zich bevinden, begrijpen ze zichzelf beter
 • De krant verbindt lezers niet alleen met hun directe omgeving, maar ook met de samenleving en de wereld als geheel, door over mondiale gebeurtenissen te lezen, en ze beter te begrijpen, worden lezers gevoeliger voor andere culturen en voelen ze zich minder geïsoleerd. Online, via email met een vriend of collega van gedachten wisselen over iets wat je in de echte krant hebt gelezen is ook een manier om anderen te laten weten dat je aan ze denkt, door de relevant website informatie aan de gedrukte versie van een artikel toe te voegen, leggen consumenten gemakkelijker verbindingen met anderen en neemt de waarde van de krant verder toe
De dieptemetafoor “Controle” en dagbladen
 • Het lezen van de krant is net zo goed onderdeel van mijn dagelijkse ochtendroutine is als de kop koffie, en helpt structuur in de dag te brengen
 • Kranten roepen sterke emoties op: mooie en blije gevoelens, maar ook wanhoop

Agenda

Magazines en blogs: gemaakt voor elkaar

Econsultancy brengt deze week een bijzonder interessant interview met Rex Hammond, een ervaren customer media publisher én blogger.

Hammond gelooft in 3 succesfactoren voor tijdschriften. Succesvolle tijdschriften

 • spreken een goed afgebakende doelgroep/gemeenschap van mensen die diep vanbinnen een persoonlijke of professionele passie delen
 • brengen content die verplicht leesvoer is als je tot die community wil behoren
 • worden gemaakt door mensen die de kracht van design begrijpen
Magazines kunnen een onderwerp uitdiepen en langs vele invalshoeken uitlichten. Maar dat volstaat uiteraard niet voor iemand die echt passioneel met een onderwerp bezig is. Voor hen is het nooit genoeg. Zij willen niet alleen 'nippen aan een verfijnde wijn', maar ook 'elke dag slurpen aan de brandweerslang met informatie die er daarbuiten over hun interessegebied beschikbaar is'. En daar kunnen blogs, wiki's, fotostreams ... hun rol spelen in het faciliteren en ondergaan van die passie.

Hammond stelt duidelijk de community centraal en maakt op zijn persoonlijke blog gehakt van 'mythes' in de uitgeverswereld (als 'een computer kun je niet op het toilet lezen')

Aanrader.