Dieptemetaforen en mediagebruik

Tijdens de vakantie heb ik o.m. Marketing Metaforia gelezen. Harvard professor Gerard Zaltman beschrijft hierin 7 dieptemetaforen waarop je je communicatie over producten en diensten kan enten, in de hoop effectiever te communiceren. Hoewel het boek vooral stilstaat bij marktonderzoekstechnieken (o.a. ZMET), staan er gelukkig ook een hoop praktische tips en voorbeelden in.

Zo worden op pagina 124 “kranten” (Zaltman realiseerde eerder een onderzoeksproject voor de Pittsburg Post-Gazette) opgevoerd als illustratie van de dieptemetaforen “verbinding” en “controle”. Niet meteen veel nieuws (LEES OOK: uses and gratifications), maar het helpt het plaatje kloppend te houden. (hoewel we ook hier de wereld niet stilstaat: de onstuitbare atomisatie van nieuws en media)

De dieptemetafoor “verbinding” en dagbladen

Verbinding met zichzelf:

  • Door het lezen van opiniestukken kan iemand eigen opvattingen en identiteit ofwel in vraag stellen, ofwel versterken. Het opnemen van informatie schoolt lezers en geeft hun meer zelfvertrouwen bij belangrijke levensbeslissingen
Verbinding met anderen
  • Partners en hele gezinnen lezen samen de krant en wisselen ideeën uit, de krant brengt gezinsgesprekken op gang die de band versterken, wat de krant een stukje gezinslid maakt.
  • De krant als middel om verbindingen met anderen aan te gaan, gaat verder dan alleen de directe familie. Voorzien van nieuwe kennis voelen lezers zich zelfverzekerder als ze aan gesprekken met anderen deelnemen, in het café, tijdens etentjes, op het werk of in andere sociale situaties.
  • Door bewust te worden van wat er zich in de omgeving afspeelt, krijgen lezers het gevoel dat ze erbij horen: wij wonen hier en ik wil graag weten wat er speelt in de stad, dus als we willen profiteren van bepaalde evenementen, dan dat, of we kunnen die informatie gebruiken om onze reizen te plannen, “we staan in verbinding”. Doordat mensen meer gevoel hebben voor waar ze zich bevinden, begrijpen ze zichzelf beter
  • De krant verbindt lezers niet alleen met hun directe omgeving, maar ook met de samenleving en de wereld als geheel, door over mondiale gebeurtenissen te lezen, en ze beter te begrijpen, worden lezers gevoeliger voor andere culturen en voelen ze zich minder geïsoleerd. Online, via email met een vriend of collega van gedachten wisselen over iets wat je in de echte krant hebt gelezen is ook een manier om anderen te laten weten dat je aan ze denkt, door de relevant website informatie aan de gedrukte versie van een artikel toe te voegen, leggen consumenten gemakkelijker verbindingen met anderen en neemt de waarde van de krant verder toe
De dieptemetafoor “Controle” en dagbladen
  • Het lezen van de krant is net zo goed onderdeel van mijn dagelijkse ochtendroutine is als de kop koffie, en helpt structuur in de dag te brengen
  • Kranten roepen sterke emoties op: mooie en blije gevoelens, maar ook wanhoop

0 reacties: