De ziel van regionale berichtgeving

Hoe vang je de ziel van een regio? Het bestaande onderzoek naar regionale berichtgeving geeft helaas enkel aan hoe belangrijk regionaal nieuws is voor media. Dat leerde ik een jaar of twintig terug al uit literatuuronderzoek voor mijn eindverhandeling over radionieuws en in al die tijd is er weinig vooruitgang geboekt.

Dit artikel over regionale interesses uit het Duitse 'Media Perspektiven' brengt daar verandering in. Mentaliteit, familie en vrienden, natuur en landschap, maar ook werk, bedrijven en scholen zijn belangrijker voor de regionale identiteit dan lokale politiek of sport, hoewel er kleine verschillen tussen de verschillende regio's in Nordrhein Westfalen bestaan en 50+'ers iets traditioneler denken. En regionale interesse is volgens de betrokken psychologen niets meer dan het terugverlangen naar het gevoel van als kind één-met-de-wereld te zijn, een gevoel dat met het volwassen worden verloren gaat.

Lees ook:
Rollen voor regionale dagbladen
Regionale dagbladen en lokale attitudes
Twitter en Facebook als regionale media

0 reacties: