Regionale dagbladen en lokale attitudes in het Verenigd Koninkrijk

The Newspaper Society, de belangenvereniging van regionale kranten in Engeland, publiceerde vandaag de studie "Local Matters".

Het onderzoek laat toe om regionale attitudes (zoals trots, participatie en betrokkenheid) voor 12 regio's te vergelijken. Dat vergelijken valt in de praktijk flink tegen: verschillen tussen de regio's zijn er amper (tenminste statistisch significante verschillen). Alleen de Londen regio wijkt - voorspelbaar - significant af van de andere regio's, met een groter % inwoners dat participeert in cultuur en politiek volgt, en minder inwoners die trots zijn op hun buurt. Het is meest interessant is nog om de pdf's achter de kaart af te laden, en de uitspraken uit kwalitatief onderzoek te vergelijken. Dat geeft nog het meest grip op wat lezers en respondenten ervaren als regionaal nieuws.

Niet verrassend is dat regionale dagbladen (en hun websites) de beste optie zijn om mensen te bereiken die verbonden zijn met hun regio.

Interessant is wel de hoge correlatie tussen zorg voor het milieu (recycleren, afval beperken) en het lezen van regionale kranten, een correlatie die ontbreekt met andere media. Een onderwerp waarop lokale en regionale dagbladen zich veel sterker zouden kunnen positioneren, dan dat vandaag het geval is.

0 reacties: