AP: A New Model For News

AP heeft vandaag haar etnografische studie "A New Model For News" gepresenteerd. (als aangekondigd) Het rapport kan hier gedownload worden.

Een samenvatting: De onderzoekers spreken over een ongebalanceerd nieuwsdieet bij jongeren: digitale media bombarderen jongeren aanhoudend met feiten, updates en headlines, die een erg repetitief karakter krijgen. Mediagebruikers kunnen niet veel meer dan skimmen. Een onderzoeker vergeleek het met fastfood: te veel Franse frietjes, te weinig groenten. De analogie met "snacking" is geen toeval, een aantal proefpersonen gaf ook aan vooral het nieuws te volgen op momenten dat ze zich verveelden. Dat verklaart ook waarom nieuwsconsumptie al multitaskend gebeurt. Over het concept van "social currency" hadden we het reeds eerder.

Idealiter krijgt een "verhaal" volgens de studie 4 ingangen: feiten, updates, achtergrond én "what's next". De uitdaging is om "paden" hiertussen aan te leggen, zodat nieuwsconsumenten, van waar ze ook komen, in hun eigen tempo en op een moment naar keuze de ingang kunnen kiezen die op dat moment hun voorkeur wegdraagt.

AP heeft een reeks initiatieven genomen om zich beter rondom de verwachtingen van mediaconsumenten te organiseren. Het nieuws wordt gestructureerd in verschillende lagen, die overeenkomen met bovenstaande 4 ingangen. Binnen een aantal interessedomeinen worden bredere, meer diepgravende stukken aangemaakt, maar wel in een vorm die zich voor de verschillende platformen moet lenen. Ook de nieuwsconsument zelf kan een rol spelen.

Als voorbeeld van een nieuwsorganisatie die dit model al geïmplementeerd heeft wordt Telegraph.co.uk genoemd. Graag wordt verwezen naar de sterke groei die de site recent doorgemaakt heeft, en waar we reeds eerder over blogden. Het voorbeeld is helaas wat ongelukkig gekozen, omdat Telegraph.co.uk zeker ook bezoekers te danken heeft aan opgevoerde SEO inspanningen. Tegelijkertijd staat de validiteit van de gegevens in vraag.

In functie van eerdere berichten had ik iets meer verwacht. De aanbevelingen zijn zinvol, maar differentiëren je als nieuwsorganisatie helaas weinig of niet van de andere uitdagers.

0 reacties: