Kranten layout : systematische chaos versus structuur

Marcio Garcia houdt op zijn blog een warm pleidooi voor de focus op lezers en doelgroep bij typische tabloid kranten (zeg Bild (D), Telegraaf (NL), Het Laatste Nieuws (B)). Hij roemt die hierarchie (probeer maar eens naast een 350 pt kop te kijken), de gestructureerde chaos en de visuele verrassingen.

Wat Garcia omheen loopt, is waarom die aanpak zo effectief is naar lezers van tabloids, en zo verschrikkelijk ervaren wordt door lezers van kwaliteitskranten en ook regionale dagbladen.

Marketing diagnostisch onderzoek, zoals dat door Censydiam/Synovate, Motviaction (hier lees je meer over het model van Censydiam) en anderen uitgevoerd wordt, plaatst mediaconsumenten vaak in ruimte t.o.v. een as "op de groep gericht versus op jezelf gericht" en een as "controle versus expressie".

Lezers van tabloids situeren zich meestal erg hoog op de as expressie (de zgn. noordzijde) : het zijn lezers die nood hebben aan verandering, uitleven, vernieuwing, speelsheid, verrassingen (en zich ook graag onttrekken aan verantwoordelijkheid).

Lezers van regionale kranten situeren zich eerder op het oosten ("gericht op de groep"), met een belangrijke groep veelal oudere en traditionele lezers die zich in het 'Zuid-Oosten' bevinden.
Lezers van kwaliteitskranten situeren zich eerder Westen (bekwaamheid, ego expansie) en het Zuid-Westen

In het "Zuiden" vinden we het tegenovergestelde van de waarden die in het Noorden gelden: controle, het internaliseren van spanningen, en dus de nood aan "structuur". Het is geen toeval dat woorden en concepten als structuur, efficientie (en dan vooral in het Zuid-Westen bij de kwaliteitskrant lezers) net daar hoog scoren.

Systematische chaos en structuur zijn an sich niet slecht of goed, maar hebben elk hun plek, afhankelijk van welke doelgroep je bereikt of bereiken wil.

Verwant:
Mario Garcia : Modules versus een niet-modulaire layout (Garcia vindt 'grids' belangrijk, maar vind wel dat je af en toe uit modules kan breken)
Hoofdstuk "systematische chaos" (systematic chaos) in layout handboek Pure Design
VG: de magie van Chaos

0 reacties: