Restyling Orlando Sentinel

Liefhebbers van voor/na vergelijkingen in krantenopmaak kunnen bij newsdesigner de dummy volgen van layout die de Orlando Sentinel vanaf 22/6 zal voeren. Newsdesigner en haar lezers becommentariëren de voorpagina hier, en de binnenpagina's hier. De nieuwe binnenpagina's zijn kleurrijker, directer en zetten artikel ingangen veel beter in de verf. De oude layout komt vrijblijvender en afstandelijker over. De voorpagina vind ik dan weer minder geslaagd, vooral omdat de 'masthead' bijna onzichtbaar geworden is.

VERWANT: Mario Garcia stelt stelt op zijn blog dat onderkopjes meer ingangen tot onderdelen van een artikel toevoegen en dus een goed navigatie instrument voor de lezer vormen. Garcia stelt voor dat een onderkop maximaal 1 lijn breed is, in een corps één à twee punten groter dan de broodtekst, schreefloos lettertype, vet, en omringd met wat witruimte.

UPDATE 20/6: Charles Apple at visual editors brengt een heel gedetailleerde en leerzame bespreking van de nieuwe layout bij The Orlando Sentinel

UPDATE 21/6: The Orlando Sentinel heeft een "readers guide" online, om lezers attent te maken op wat nieuw is in de krant. Bekijk hem hier.

UPDATE 22/6: Wat ons uiteindelijk brengt bij de lancering van de nieuwe layout én een kritische noot vanwege Alan Jacobson bij Brass Tacks Design. Scroll even naar halverwege de pagina voor enkele interessante suggesties gericht op het stimuleren van losse verkoop: meer duidelijke en aansporende titels, een man-bijt-hond verhaal boven de vouw... Jacobson vindt de aanpassingen eerder oppervlakkig. Ook Lee Abrams van moederbedrijf Tribune - dat deze restyling als een testcase ziet voor de restyling van haar 8 andere kranten - wordt door de Wall Street Journal aangehaald als zouden de veranderingen veel verder kunnen gaan.

Wat Mario Garcia denkt lees je hier.

De stijlgids kan je inkijken bij Robb Montgomery

0 reacties: