Het Nieuwsblad (B): 100 niet altijd even verstandige tips om te besparen

Vrijdag publiceerde Het Nieuwsblad (B) 100 tips om verstandig te besparen. Een duidelijke titel, die treffend inspeelt op het gevoel van koopkracht verlies bij een brede middenklasse. Het artikel werd "actueel" gemaakt door op de voorpagina een aantal recente prijsstijgingen in het vet te zetten.

Mooi, ware het niet dat een aantal tips helemaal niet bij de doelgroep van Het Nieuwsblad passen. Het Nieuwsblad ("iedereen leeft mee") wordt gelezen / zou graag gelezen worden door sociale mensen, gericht op de groep. Een tip als "wacht op café met het geven van een rondje tot de ergste dorst van je vrienden gelest is, en ze mogelijk het rondje aan zich voorbij laten gaan" staat haaks op wat de Nieuwsblad lezer belangrijk vindt. De"waarden" van de doelgroep worden nog verder op de proef gezet met tips rond "feesten bij familie" ... Dit is het laatste waarop deze lezersgroep sterk zou gaan besparen. In het lezersprofiel van Het Nieuwsblad vinden we toch nog wel wat "eerder introverte, op controle gerichte " georiënteerde lezers terug. Het idee om te "stelen", want de tips over systematisch te weinig over te schrijven, kun je niet anders benoemen, staan wel haaks op hun (brave, traditionele) waarden. Het is geen toeval dat dit de twee thema's zijn die in de lezersreacties online terugkomen.

Je kan niet niet communiceren. Elke boodschap vertelt iets over wie je bent en waar je voor staat. Als één van de taken van je medium het weerspiegelen van de identiteit van de lezer en sociale integratie is, zorg er dan ook voor dat je de juiste signalen uitzendt. In het geval van 100 tips - die op zich wel allemaal kunnen - was het verstandig geweest om de selectie ook op de doelgroep af te stemmen. Voor een andere krant (Het Laatste Nieuws bv.) zou de selectie er enigszins anders uit kunnen zien.

0 reacties: