Telegraaf lezer is zwartkijker: macht en onmacht van media

De Nederlandse media verdichten de laatste editie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) tot de vaststelling dat de Telegraaf lezer een zwartkijker is

De combinatie van lage opleiding, mijden van de publieke omroep en het lezen van De Telegraaf leidt tot negatieve visies op samenleving en toekomst

Het rapport zelf is veel genuanceerder en stelt (op pagina 22) :

"natuurlijk hoeven die verschillen helemaal geen gevolg te zijn van mediagebruik. Politieke voorkeuren en mediavoorkeuren zullen elkaar versterken en gemeenschappelijke achtergronden hebben"

En zo is het ook. Minstens éénmaal per jaar verzeil ik in een hoogoplopende discussie over macht en onmacht van media, tussen aanhangers van het idee dat media de opinie van mensen kunnen beïnvloeden en aanhangers van het idee moeten zoeken naar (en buigen voor) een publiek. De waarheid ligt uiteraard in het midden (hoewel ik eerlijkheidshalve moet toegeven dat ik wat naar de tweede optie neig). En ook naar doelgroep kunnen er grote verschillen zijn.

Welke school je ook aanhangt: om mensen te overtuigen moet je eerst een kanaal openen, en dat kan alleen door op zijn minst open te staan voor de werkelijkheid zoals zij ze waarnemen, en die dus in je medium te weerspiegelen Anders kan er zelfs geen sprake zijn van communicatie en/of een maatschappelijk verantwoorde bijsturing . Raamwerken in persuasieve communicatie (als de cognitieve dissonantie theorie van Festinger, een media politiek gekleurd voorbeeld vind je hier ) leren hoe weinig speelruimte je hebt.

Dus voor we weer aan populaire-media-bashing gaan doen, graag wat begrip voor de positie van mediabedrijven met populaire titels en kanalen, die - geloof me - ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

In Vlaanderen komen onderzoekers hier tot de gelijkaardige stelling dat het lezen van populaire titels leidt tot minder vertrouwen. Overigens lijkt het vertrouwen in instellingen (en ook in de pers) in Vlaanderen wat lager te liggen.

0 reacties: