Rollen voor nieuwstijdschriften in het informatietijdperk

Op een blog van het Franse nieuwsmagazine L'Express (Roularta) kan je via slideshare de presentatie van het onderzoek "La nouvelle ère de l'information" inkijken. Doelstelling was om de rol en positionering van opiniebladen (type Knack (B), Elsevier (NL), HP De Tijd (NL) ...) af te bakenen in een omgeving van mondige gebruikers, met weinig tijd.

Slide 14 en volgende zijn nog het meest interessant. Opiniebladen helpen gebruikers de wereld te begrijpen, te duiden en geven hun lezers houvast om zich te onderscheiden en de juiste beslissingen te nemen. Onthou dat het een studie is voor en over nieuwsmagazines, en dat wat dus over andere media vertelt wordt vooral achtergrond is voor de findings over nieuwsmagazines

0 reacties: