Rollen voor regionale dagbladen

Sociale integratie is een belangrijke mediumfunctie. Mediagebruik doet ons deel uitmaken van een groter geheel. Nomadische technologie (gsm, wifi ...) bedreigt voor media die rol. Sociologen die aan het woord komen in The Economist stellen vast dat mobiele technologie "strengthens the strong ties, but weakens, or even cuts, the weak ties in society". 'Strong ties' staan voor familie, vrienden ... (kortom 'sociale netwerken'). 'Weak ties' zijn net datgene waar kranten, en regionale kranten in het bijzonder, voor staan. Nabijheid verliest zijn betekenis, een 'verre vriend' kan de voorkeur hebben boven een 'goede buur'.

Of het zo'n vaart loopt zullen we over enkele jaren merken. Dagblad De Provinciaal Zeeuwse Courant viert vandaag zijn 250 ste verjaardag en lijkt - met 48% van haar abonnees die de krant doorgeven aan vrienden of familie - te scoren in zowel sterke als zwakke banden .

UPDATE 29/5: Ivo Vandekerckhove van Het Belang van Limburg, vertelt bij De Journalist (NL) over hoe de krant de 'weak ties' probeert om te zetten in 'strong ties' (disclaimer: Concentra Media is uitgever van Het Belang van Limburg)

UPDATE 05/02/09: Hoe sociaal netwerk facebook de definitie van nieuws veranderde

UPDATE 25/06/09: Personal is the new local
Hoe verschillend is dit wel niet van de formule Van Cuilenburg (uit het boek "Communicatiewetenschap"), dat nieuws 'het aantal doden is, gedeeld door de afstand'

0 reacties: