Workshop Master Journalistiek (1)

Vandaag en morgen geef ik een gastcollege voor de master journalistiek van de Erasmus Hogeschool (departement taalkunde) in Brussel. Het is een nastaartje van de cursus "mediaonderzoek, mediamanagement en mediamarketing" die ik de afgelopen jaren gaf. In de cursus zagen we een reeks technieken om de verwachtingen van (vooral) lezers door en door te leren kennen en een krant of magazine daarop af te stemmen. Bij elk nieuw concept hoorde een praktijkoefening die we in de groep uitvoerden. Elke praktijkoefening was meteen ook de blauwdruk voor een onderdeel van eindevaluatie, het door de student zelf ontwikkelen van een tijdschrift, compleet met doelgroepbeschrijving, ijkpersoon, bladformule, redactionele strategie, voorpagina en inhoudstafel, voorbeeld titels , een marketingstrategie ... Omwille van de enthousiaste reacties van studenten hierop, vroeg Martina Temmerman of ik iets dergelijks opnieuw wou doen, maar dan in een korte workshopformule (en voor een grotere groep).

Omdat de tijd beperkt is geef ik de studenten zelf een (moeilijke) doelgroep op. Hun taak is om uit een honderdtal nieuwsberichten een selectie van een twaalftal berichten te maken, en deze qua titel, uitwerking, invalshoek, plaats en omvang in krant of tijdschrift, mediumfuncties ... optimaal op hun doelgroep af te stemmen.

Doel van de oefening is begrijpen dat het nieuws min of meer voor elk medium hetzelfde is, maar dat de mogelijkheden om af te stemmen op je doelgroep bijna onbeperkt zijn. Neem als voorbeeld het bericht "Treinreizigers ervaren meer stress dan een straaljagerpiloot, met hartslagen die oplopen tot 164 als een nieuwe reiziger de coupé betreedt". Een krant als De Standaard zou voor de invalshoek "inzicht" kunnen kiezen, en op de wetenschapspagina informatie over persoonlijke ruimte brengen. Voor een krant als Metro zou dit een voorpagina artikel kunnen zijn, en in een editoriaal zou gepleit kunnen worden voor meer ruimte op de trein. Voor een andere krant zou dit een kort berichtje kunnen zijn dat ergens op een binnepagina geplaatst wordt voor zijn amusementswaarde. Een heel erg op mensen georiënteerd blad zou het verhaal van een pendelaar kunnen brengen voor wie het allemaal teveel geworden is, en die niet meer de trein op durft ... Mogelijkheden genoeg.

0 reacties: