Onderbreken mag. Reclame versterkt de media ervaring

Reclame maakt tv programma's leuker. Of beter nog: onderbrekingen maken tv programma's leuker. (Lees ook hoe kijkers aan het scherm te kluisteren).

In verschillende experimenten werd aan groepen hun waardering gevraagd voor een tv programma, waarbij de ene groep het programma 'met reclame', en de andere groep het programma 'zonder' kreeg te zien. Opvallend genoeg werden de programma's met reclame meer gewaardeerd. Dat was overigens minder het geval bij complexe series als 24, dan zelf al veel onderbrekingen of tempo wisselingen kennen.

Aan de testpersonen werd overigens vooraf niet meegedeeld wat de test juist inhield, wat nog maar eens het verschil tussen verklaringen van media consumenten en hun werkelijke gedrag illustreert.

Het geheim is - volgens de New York Times - dat goede ervaringen snel wennen. Dat effect blijft overigens niet beperkt tot TV, de NYT haalt een studie aan waaruit blijkt dat zelfs een massage met onderbrekingen meer gewaardeerd wordt, dan eentje zonder. Omgekeerd wordt een slechte ervaring nog negatiever beleefd als deze onderbroken wordt.

Om-mee-te-nemen: of je een krant, tijdschrift, radio of tv programma maakt : kijk evenzeer naar de mix als naar de samenstellende delen, hoe goed die op zich ook kunnen zijn. Stel je de vraag of er voldoende afwisseling zit in inhoud, beelden ... of dat je te lang dezelfde invalshoek, hetzelfde onderwerp, hetzelfde soort beelden of oriëntatie blijft aanhouden. Jouw vakmanschap hoort het midden te houden, tussen voorspelbaarheid enerzijds en een totaal gebrek aan lijn anderzijds. Het bladritme als je wil.

De originele studie, Enhancing the Television-Viewing Experience through Commercial Interruptions, die in augustus 2009 in Journal Of Consumer Research zal verschijnen, kan je hier reeds afladen.

0 reacties: