Actualiteitenprogramma's (NL) krijgen de kijkers die ze verdienen

Analyse van kijkcijfers leert dat actuatiliteitenprogramma's op de Nederlandse openbare omroep elk een eigen doelgroep aanspreken, die logisch samenhangt met de door de tv maker gekozen functie en formule van het programma.

Hoewel beleidsmakers de programma's Nova, netwerk en 'Eén vandaag' een gebrek aan pluriformiteit aanwreven ('drie maal de Volkskrant') blijkt dit niet het geval te zijn. Hoewel de actualtiliteit voor elk programma min of meer hetzelfde is, lijkt de keuze van invalshoek en bewerking voldoende te verschillen om elk een eigen publiek aan te trekken.Actualiteiten
programma
Belangrijkste
doelgroep
Functie
Formule
Eén vandaaggemakzuchtige burgerfeiten, algemeen
(praktisch,consumentgericht)
voxpop, man in de straat
Netwerkstandvastige gelovigeoverzichtreportage,
onderzoeksjournalistiek
Novatolerante wereldburgerinzichtstudiogesprek,
politieke context
De Nederlandse radio en tv hanteren al een tijdje een segmentatie op basis van leefstijlen. Met leeftstijlen worden niet alleen traditionele socio-demografische gegevens als leeftijd, geslacht en opleiding in de analyse betrokken, maar ook waarden, opinies, activiteiten en mediaconsumptie. Doe hier de klo leefstijl test om na te gaan waar je zelf in dit model past. Dit model vormt de basis van de beleidstrategie van de Nederlandse openbare omroep en maakt dan ook deel uit van de onderbouw van de meerjarenbegroting.

De gemakzuchtige burger is eerder traditioneel, materialistisch, luistert naar Nederlandstalige muziek, leest regionale dagbladen maar heeft minder belangstelling voor cultuur. Het is niet onlogisch dat een concrete aanpak (feiten), in zijn taal (man in de straat) hem het meest zal boeien. Wat dat betreft vormt de Nova kijker (tolerante wereldburger) een ander uiterste.

0 reacties: