De kranten (B) en het rendez-vous profiel van Marie-Rose Morel

De 4 E's van Dag Allemaal hoofdredacteur Ilse Beyers komen in ieder geval terug in het stuk over het datingsite-profiel van politica Marie-Rose Morel. Het magazine bracht het als Eerste, in Exclusiviteit, maar de politica komt ook Eerlijk aan het woord, met Echte emoties. Morel vertelt nuchter en in eenvoudige spreektaal over haar initiële twijfels en de noodzaak en uitdaging om een nieuwe vriendenkring op te bouwen.

Hoe de Vlaamse kranten inpikken op het artikel in Dag Allemaal vertelt veel over hun werkelijke positionering. De Standaard brengt louter de feiten (in kreten en gefluister), De Morgen doet hetzelfde, maar is duidelijk licht geamuseerd. Het Laatste Nieuws zet meteen in dat het 'niet' om sex gaat. In Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg doet de kop "ik hoef me niet te schamen" vermoeden dat de redacteur de oproep van Morel veel minder voor de hand liggend vind. Gazet spreekt in een editoriaal ook nog eens haar oordeel uit over de privacy problematiek.

Op de "feiten" in de kwaliteitskranten na, overweegt duidelijk de invalshoek "oordeel", en dat is jammer, want het is een oordeel t.o.v. een norm die duidelijk niet door de gemiddelde Vlaming gedeeld wordt. Het thema dat domineert in het artikel in Dag Allemaal, maar ook in de reacties op haar gastenboek en de commentaren op krantensites, gaat over de moeilijkheid om als pas gescheidene een nieuwe vriendenkring op te bouwen, politica of niet. ("ook zij heeft recht op, zij heeft lef"). Dat is wat leeft bij lezers, en dat is waar dagbladen op heel wat manieren kunnen en moeten op inspelen als ze een band willen onderhouden met hun lezers.

Enkele suggesties naar invalshoeken:

  • inzicht: welke kansen en problemen hebben prominenten bij het opnieuw uitbouwen van een vriendenkring, welke eigen taal hanteren datingsites (bonus voor GVA die een deskundige laat uitleggen dat "vriendschap" eigenlijk "liefde" betekent, bonus voor Knack), wat is de business van datingsites (bonus voor Knack), ...
  • overzicht: welke BV's hebben nog een profiel lopen op een social networking site, welke sites zijn er, wat zijn voor en nadelen ...
  • emotie: BV's die het allemaal al eerder meemaakten (Bonus voor GVA die BV Petra aan het woord laat)...
  • entertainment: wat gebeurteen redacteur reageert op de oproep van Morel; het waarheidsgehalte van haar profiel (dat uitgebreider en leerzamer is dan wat je uit veel interviews kunt oppikken), een deskundige gaat op basis van het profiel op zoek naar een match ..., een top 10 van best passende en minst passende BV's - potentiële partners voor Morel (ook dat posten lezers als commentaar: Morel hooked up met een Franstalige politicus of een allochtoon), ...
  • praktische tips: hoe scoor je als politicus op een datingsite

0 reacties: