Succes en identiteit bij Nederlandse opiniebladen

Het NRC Handelsblad (NL) interviewt 5 hoofdredacteuren over de toekomst van opiniebladen in Nederland. Interessante lectuur voor mediabouwers zijn de thema's identiteit en redenen voor het succes van Elsevier. Herkenbaarheid en leesbaarheid van teksten lijken sleutelwoorden te zijn.

Quotes (selectie en volgorde zijn voor mijn verantwoordelijkheid) :

Vanaf het begin van de jaren negentig heeft Elsevier al de lezer op zijn netvlies. Wij proberen heel erg te denken van de lezer. Elsevier moet je op twee manieren kunnen lezen: je moet er echt voor kunnen gaan zitten en je moet er snel doorheen kunnen bladeren. Het helpt dat het blad heel geformatteerd is … Sinds de Tweede Wereldoorlog schrijven wij al voor de hardwerkende burger. De tijden zijn wel voorbij dat we in één adem werden genoemd met de VVD en de AVRO. Maar toch, met zo’n imago moet je niet proberen van Elsevier een GroenLinks-titel te maken. Je moet je identiteit niet verloochenen. Vrij Nederland moet ook gewoon een links blad blijven, HP/De Tijd altijd anarchistisch en libertijns. Het is gevaarlijk om daarvan af te wijken. Je jaagt lezers weg die niet meer terugkomen.'' (René van Rijckevorsel - Elsevier)


De identiteit van een opinieweekblad moet duidelijk zijn, met het DNA moet niet worden gerommeld. Die identiteit wordt niet uitsluitend bepaald door politieke positionering. Stijl, toon en esthetiek zijn even belangrijk. Elsevier is het best herkenbaar door consequent dienstbare onderwerpen op de cover te zetten, door jarenlang weinig te hebben veranderd aan het uiterlijk, en door een paar provocerende rechtse columnisten kleur te laten geven aan dit voorspelbare en als betrouwbaar ervaren geheel. (Emile Fallaux - Vrij Nederland)


Elsevier doet een succesvolle poging om het lezen van kranten overbodig te maken en komt in die zin uitstekend tegemoet aan de drukbezette Nederlander die weinig tijd heeft ... Daarbij wordt uitgekiend afgestemd op de gemiddelde Nederlander, en daar zijn er zoals bekend een heleboel van. Waarbij ongetwijfeld voor lief wordt genomen dat menige Elsevier-redacteur jaloers naar andere weekbladen kijkt waar de auteurs veel meer hun stempel op hun journalistieke werk kunnen drukken. … Elsevier is een formule, HP is een optelsom van eigengereide auteurs,…. Maar het is ook lastig (voor HP) om op een dergelijke manier te werken. Het vergroot de herkenbaarheid op de lezersmarkt niet ... En wie weet, missen we zo ook een schare lezers die de werkelijkheid graag beschreven zien langs de lijnen van hun aloude levensovertuiging. (Henk Steenhuis - HP/De Tijd)

0 reacties: