Redesign Sunday Times (UK)

Ook de Sunday Times verschijnt nu in full colour en onderging een hele trits wijzigingen. De krant kregen een nieuwe, erg zware uitgevoerde masthead (logo) en nieuwe lettertypes (Sunday Times Modern, Greta, Flama) Bekijk de pagina's na restyling bij innovations in newspapers en lees de kritische kanttekeningen bij The Guardian. De nieuwe layout valt samen met een marketing campagne, (3 mio GBP) met als payoff slogan "For all you are", een (h)erkenning van de lezer als meer-dimensionale mens, met een hele trits interesses en passies. Misschien moet juist een rubriek als "Little Britain" waarin lezers de pijn en pret van het dagelijkse leven in het VK kwijt kunnen, wel voor die herkenbaarheid zorgen :-)

Met "For all yoy are" neemt de krant afscheid van de vroegere tagline of strapline "The Sunday Times is the sunday paper". De nieuwe positionering sluit beter aan bij de expressieve functie van media ("sociale integratie"), maar blijft een holle slogan zolang het medium niet met "bewijs" komt. Meer aandacht voor branding betekent ook dat het aantal pure sales promoties teruggeschroefd wordt. Vraag is in welke mate The Sunday Times dit vol kan houden in de erg concurrentiële Engelse krantenmarkt. Branding en sales promotions grijpen immers op verschillende momenten van de "levenscyclus" van de krantenlezer in.

UPDATE 8/7: Mario Garcia buigt zich over de nieuwe layout en geeft meer informatie over de gebruikte lettertypes in de krant. Op dezelfde plaats vind je ook een gesprek met Al Trivino, de verantwoordelijke designer.

0 reacties: